Pierwszy zastał Wrocław drewniany a zostawił murowany. Drugi uczynił Wrocław metropolią na miarę największych metropolii europejskich. Trzeci zdobył klucze nie tyle do Wrocławia, ile do serc wrocławian. Trzej Prezydenci Wrocławia: Bogdan Zdrojewski, Rafał Dutkiewicz oraz Jacek Sutryk – to Wielka Trójca Wrocławia.

 

Prezydenci Wrocławia - Jacek Sutryk, Rafał Dutkiewicz

Jacek Sutryk, Rafał Dutkiewicz – Prezydenci Wrocławia

Urząd Prezydenta Wrocławia oraz Rady Miejskiej Wrocławia

Wrocławski Rynek otacza wieniec sześćdziesięciu kamienic, z kolei w centrum stroją Ratusze: Stary Ratusz i Nowy Ratusz. Stary Ratusz skierowany na wschodnią stronę Rynku z pręgierzem odgrywa rolę Muzeum Miejskiego Wrocławia – kryje się w nim wystawa sztuki mieszczańskiej. Nowy Ratusz, skierowany na zachodnią stronę Rynku z fontanną Zdrój, odgrywa rolę urzędniczą – kryje się w nim siedziba Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta. Efektem tego można pokusić się o stwierdzenie, że centrum dowodzenia Wrocławia znajduje się w Nowym Ratuszu na Rynku, bo to właśnie w nim zasiada Prezydent Miasta i Rada Miejska.

Hierarchia administracji samorządowej wzoruje się na hierarchii administracji państwowej. O ile jednak administracja państwowa odgrywa rolę organów państwa realizujących swoje zadania, o tyle administracja samorządowa odgrywa rolę organów publicznych realizujących zadania państwa w terenie, przykładowo w miastach na prawach powiatu, tak jak Wrocław. Efektem tego Prezydent Miasta to urząd analogiczny do Prezydenta Państwa, a Rada Miejska i Przewodniczący Rady Miejskiej to urzędy analogiczne do Parlamentu i Premiera.

Wrocław na przestrzeni wieków stanowił miasto polskie, czeskie, przez moment węgierskie, ponownie czeskie, austriackie, niemieckie, ponownie polskie, a można zaryzykować stwierdzenie, że w czasach komunizmu stanowił również miasto rosyjskie. Gdy w 1945 roku Polacy odziedziczyli Wrocław, wprowadzili urząd Prezydenta Wrocławia. Na przestrzeni lat urząd ten wprowadzano, likwidowano, przywracano i reformowano. Jako pierwszy na prezydenckim fotelu zasiadł Bolesław Drobner, najdłużej siedział na nim Rafał Dutkiewicz, największą popularność na nim zyskał Bogdan Zdrojewski, a obecnie zasiada na nim Jacek Sutryk.

W roku 1945 wprowadzono urząd Prezydenta Wrocławia, którego wyznaczały władze centralne. Prezydentami w ten sposób zostali: Bolesław Drobner [1945], Aleksander Wachniewski [1945-1947], Bronisław Kupczyński [1947-1950]. W roku 1950 podjęto decyzję, że to Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej powinien pełnić funkcję Prezydenta Miasta. Przewodniczącymi Miejskiej Rady Narodowej a jednocześnie pełniącymi obowiązki Prezydenta zostali: Józef Bralczyk [1950-1952], Marian Dryll [1952-1956], Eugeniusz Król [1956-1958], Bolesław Iwaszkiewicz [1958-1961], Stanisław Panek [1969-1972]. W roku 1973 przywrócono urząd Prezydenta Wrocławia. Prezydentem w ten sposób został: Marian Czuliński [1973-1975]. W roku 1975 podjęto decyzję o połączeniu Miejskiej Rady Narodowej z Wojewódzką Radą Narodową, przez co wojewoda wrocławski pełnił funkcję Prezydenta Miasta. Wojewodami a jednocześnie pełniącymi obowiązki Prezydenta zostali: Zbigniew Nadratowski [1975-1979], Janusz Owczarek [1979-1984]. W roku 1984 ponownie przywrócono urząd Prezydenta Wrocławia. Prezydentami w ten sposób zostali: Stanisław Apoznański [1984-1985], Stefan Skąpski [1986-1990]. Wraz z upadkiem komunizmu i zmianą ustroju politycznego wszystko się zmieniło o tym sposobem od 1990 roku Rada Miasta wybierana w wyborach samorządowych wybierała Prezydenta Wrocławia. Prezydentami w ten sposób zostali: Bogdan Zdrojewski [1990-2001], Stanisław Huskowski [2001-2002]. Od 2002 roku nie tylko Radę Miasta, ale też Prezydenta Miasta zaczęto wyłaniać w ramach wyborów samorządowych. Prezydentami w ten sposób zostali: Rafał Dutkiewicz [2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018], Jacek Sutryk [2018-nadal].

 

Prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski

Bogdan Zdrojewski – Prezydent Wrocławia w latach 1990-2001

Bogdan Zdrojewski – Prezydent Wrocławia w latach 1990-2001

Bogdan Andrzej Zdrojewski urodził się w 18-go maja 1957 roku, w Kłodzku. Do Wrocławia przyjechał na studia – w 1983 roku ukończył filozofię, a w 1985 roku kulturoznawstwo. Można pokusić się o stwierdzenie, że to współczesny Leonardo da Vinci, bo talentów mu nie brakuje. Zajmował się fotografią, prowadził pociągi i tramwaje, robił karierę naukową, wszystko to porzucił jednak najpierw dla samorządu, a następnie dla polityki.

W wyborach samorządowych w 1990 roku dostał mandat do Rady Miejskiej Wrocławia z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Radni wybierali wówczas prezydenta spośród siebie i poważnie rozważali do piastowania tego urzędu Rafała Dutkiewicza, który ponoć sam wysunął kandydaturę Bogdana Zdrojewskiego. Ku wielkiemu zaskoczeniu Zdrojewski w 1990 roku został Prezydentem Wrocławia. Innymi miastami rządzili 50-letni i 60-letni panowie, a Wrocławiem rządził 33-latek, którego zaplecze stanowili radni w średniej wieku 30-40 lat. Za sprawą tego w stolicy Dolnego Śląska podejmowano wiele konkretnych i odważnych decyzji, które jak zawsze jednym się podobały, a drugim nie. Mimo wszystko Prezydent Wrocławia zdobywał sympatię i zaufanie wrocławian, z którymi lubił się komunikować. Otóż czytał wszystkie listy, odbierał wiele telefonów, chadzał do radia i telewizji udzielać odpowiedzi na pytania od słuchaczy i widzów. Poskutkowało to tym, że w wyborach samorządowych w 1994 toku ponownie dostał mandat do Rady Miejskiej Wrocławia z ramienia Komitetu Wrocław 2000 Bogdana Zdrojewskiego, jednocześnie ponownie objął urząd Prezydenta Wrocławia. Z inicjatywy Zdrojewskiego przeprowadzono wielki i wieloletni remont Rynku stającego się z niespecjalnego placu placem reprezentacyjnym i miejscem spotkań. Przy Ratuszu postanowiono nawet fontannę, obecną ikonę Rynku, którą nazwano Zdrój od jego nazwiska. W 1997 roku Bogdan Zdrojewski dokonał niemal cudu, bo choć Odra totalnie zalała Wrocław, to on osobiście angażował się w akcję ratowniczą, a przy tym był z wrocławianami i miał na tyle siły, że potrafił ich zjednoczyć oraz wzbudzić w nich poczucie zwycięstwa nad niszczycielskim żywiołem.

Bogdan Zdrojewski zaczął wreszcie angażować się w wielką politykę. W 1997 wystartował w wyborach parlamentarnych jako kandydat niezależny i dostał się do Senatu. Trzy lata później, wraz z orzeczeniem, że prezydenci miast nie mogą pełnić funkcji senatorów i posłów, zrzekł się mandatu. Międzyczasie w wyborach samorządowych w 1998 roku bez żadnego już zaskoczenia po raz kolejny został Radnym Miejskim i Prezydentem Wrocławia. Gdy w 2001 roku zrezygnował z prezydentury, na półtora roku decyzją Rady Miejskiej Wrocławia zastąpił go dotychczasowy Wiceprezydent Wrocławia, Stanisław Huskowski. Zrezygnował, bo w wyborach parlamentarnych w 2001 roku dostał się do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej. Posłem z tego samego ramienia został wybrany również  w latach 2005, 2007 i 2011. Ponadto od 2007 roku do roku 2014 zasiadał w Rządzie jako Minister Kultury. W roku 2014 przeniósł się na arenę europejską uzyskując mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego.

Nie tylko Bogdan Zdrojewski zajmuje się polityką, ale również jego żona, Barbara Zdrojewska. Zdrojewski poślubił ją w 1982 roku. Barbara Zdrojewska pełniła m.in. funkcje: Radnej Miejskiej Wrocławia, Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia, Radnej Semiku Dolnośląskiego, Przewodniczącej Sejmiku Dolnośląskiego oraz Senatora.

Bogdan Zdrojewski to osoba, której reputacja wręcz ją wyprzedza. Świadczy o tym nie tylko fakt jak przechodził z polityki lokalnej przez politykę państwową do polityki międzynarodowej. Świadczą o tym również odznaczenia i tytuły, które licznie się mu nadaje, między innymi tytuł honorowego obywatela Wrocławia w 2013 roku oraz tytuł doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w roku 2015. Przez 11 lat rządów Bogdana Zdrojewskiego Wrocław z miasta pokomunistycznego stał się miastem europejskim.

 

Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz

Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia w latach 2002-2018

Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia w latach 2002-2018

Rafał Franciszek Dutkiewicz urodził się w 1959 roku, w Mikstacie. Z wykształcenia jest filozofem, ma tytuł doktora filozofii, który uzyskał w roku 1986. Wiele lat działał dla Wrocławia. Podczas stanu wojennego funkcjonował w podziemnych strukturach Solidarności. Po upadku komunizmu należał a z czasem przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu. Apogeum tej działalności przypadło na lata 2002-2018, gdy pełnił urząd Prezydenta Wrocławia. Wcześniej próbował dostać się najpierw do Sejmu w 1991 roku, a następnie do Senatu w roku 1993. Gdy już został Prezydentem Wrocławia proponowano mu przeniesienie się z samorządu do polityki, nie skorzystał, bo nie chciał pozostawić swojego miasta.

Rafała Dutkiewicza już w 1990 roku rozważano jako poważnego kandydata na urząd Prezydenta Wrocławia, aczkolwiek finalnie postawiono wówczas na Bogdana Zdrojewskiego. Przysłowie co się odwlecze to nie uciecze sprawdziło się jednak w jego przypadku. W 2002 roku zorganizowano pierwsze wybory samorządowe, w których wrocławianie bezpośrednio wybierali Prezydenta Wrocławia, a nie jak dotąd, że pośrednio wybierała go wybrana przez nich Rada Miejska Wrocławia. Rafał Dutkiewicz stanął wówczas do boju między innymi z legendą Solidarności, Władysławem Frasyniukiem. Za Rafałem Dutkiewiczem murem stali Bogdan Zdrojewski, Grzegorz Schetyna, a nawet Jarosław Kaczyński. W drugiej turze z wynikiem 64% pokonał Lidię Geringer de Oedenberg zdobywając najważniejszy urząd w mieście. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w latach 2006 i 2010 wygrał już w pierwszej turze uzyskując kolejno wyniki 84,5% i 71,6%.  Wybory samorządowe w roku 2014 nie przebiegły tak prosto jak poprzednie. Nie zmienia to faktu, że w drugiej turze z wynikiem 55% pokonał Mirosławę Stachowiak-Różecką. W wyborach samorządowych w 2018 roku nie wystartował, ale wysunął w nich kandydaturę Jacka Sutryka, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rafał Dutkiewicz przez rekordowe szesnaście lat sprawowania władzy we Wrocławiu zyskał zarówno wielu zwolenników, jak również przeciwników. Przeciwnicy krytykowali jego wielkie ambicje względem miasta i rozbuchany budżet. Zwolennicy chwalili go za zrobienie z Wrocławia metropolii na miarę największych metropolii europejskich. Za jego prezydentury Wrocław zyskał wielką rangę. Budowały ją takie inwestycje jak: Capitol [2004], Narodowe Forum Muzyki [2014], Kino Dolnośląskie Centrum Filmowe [2010], Centrum Handlowe Renoma [2009], Stadion Miejski [2012]. Budowały ją również takie wydarzenia jak: EURO w Piłce Nożnej [2012], EURO w Piłce Ręcznej [2016], Europejska Stolica Kultury [2016], The World Games [2017]. Ponadto zaczęto organizować Noc Muzeów w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów [od 1997, we Wrocławiu od 2005], wskrzeszono Festiwal Jazz nad Odrą [od 1964, nowa formuła od 2007], przeniesiono do Wrocławia Międzynarodowy Festiwal Nowe Horyzonty [od 2002, we Wrocławiu od 2006], a Festiwal Wratislavia Cantans wzniósł się na jeszcze wyższe szczyty [od 1966, w specjalnie wybudowanym obiekcie od 2015]. Nie udało się tylko z Wystawami Światowymi EXPO, o którego organizację bezskutecznie zabiegał Wrocław [2010, 2012]. Rafał Dutkiewicz wzbudzał wiele kontrowersji, zarzucano mu ciągłe organizowanie igrzysk, ale nie wolno zapominać, że za ich sprawą Wrocław stał się ważnym miejscem na mapie Europy.

 

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia od roku 2018

Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia od roku 2018

Jacek Zbigniew Sutryk urodził się w 1978 roku, we Wrocławiu. Jego rodzinne strony stanowi osiedle Tarnogaj. We Wrocławiu również dorastał, wychowywał się i uczył. W roku 2002 ukończył socjologię, co przygotowało go do pełnionych funkcji. Jako 20-latek zażartował do swojego brata, że za dwadzieścia lat zostanie Prezydentem Wrocławia – i co ciekawe, jako 40-latek rzeczywiście nim został. Zanim jednak w 2018 roku objął urząd Prezydenta Wrocławia, przez dwanaście lat działał na rzecz miasta najpierw jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a następnie jako Dyrektor Departamentu do Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Jacek Sutryk został zatem prezydentem nie wywodząc się ze środowiska samorządowego, czy politycznego, jak to przeważnie się dzieje, ale ze środowiska urzędniczego.

Gdy w 2018 roku zbliżały się wybory samorządowe we Wrocławiu, Rafał Dutkiewicz postanowił namaścić na swojego następcę Jacka Sutryka.  Wkrótce nadeszło dla niego poparcie również z innych stron. Finalnie w gronie kandydatów na Prezydenta Wrocławia znaleźli się m.in.: Mirosława Stachowiak-Różecka – kandydatka partii Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Obara-Kowalska – kandydatka ruchu Bezpartyjny Wrocław, Marta Lempart – kandydatka wywodząca się z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Katarzyna Tracz – kandydatka partii Zieloni i Jerzy Michalak – kandydat ruchu Dolnośląski Ruch Samorządowy. W gronie tym pomimo wcześniejszych spekulacji i zapowiedzi nie znaleźli się natomiast m.in.: Alicja Chybicka – pierwsza kandydatka partii Platforma Obywatelska, Kazimierz Ujazdowski – drugi kandydat partii Platforma Obywatelska i Michał Jaros – pierwotny kandydat partii Nowoczesna. Otóż Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna w ramach Koalicji Obywatelskiej postawiły na kandydaturę Jacka Sutryka. Jacek Sutryk startujący z listy Koalicji Obywatelskiej został jednak poparty również przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe i Komitet Wyborczy Rafała Dutkiewicza. I  stało się, Jacek Sutryk wygrał nie potrzebując do tego drugiej tury z Mirosławą Stachowiak-Różecką, bo już w pierwszej zdobył 50,19% głosów.

Na początku 2019 roku w gabinecie Prezydenta Wrocławia obok Jacka Sutryka zasiadł kot, którego wrocławianie nazwali Wrocek. Został on porzucony na dworcu autobusowym przez turystów, którzy nie mogli zabrać ze sobą kota w podróż autobusem. Musieli więc wybrać, czy jechać dalej, czy zostawić kota, a wybrali niestety to ostatnie wyjście. Sprawa została nagłośniona, bo przejrzano nagrania z monitoringu i to odkryto. Prezydent Wrocławia niemal natychmiast podjął decyzję, że kot nie trafi do schroniska, lecz zasiądzie z nim w gabinecie. Otóż Jacek Sutryk jakiś czas wcześniej ogłosił, że chce, aby w jego codziennych obowiązkach towarzyszył mu czworonóg, co odzwierciedlałoby, że we Wrocławiu dba się nie tylko o prawa człowieka, ale też o prawa zwierząt. Gdy ludzie zastanawiali się czy w Ratuszu zasiądzie kot, czy pies, czy może inne zwierzę, Jackowi Sutrykowi los zesłał kota Wrocka.

Rafał Dutkiewicz stwierdził, że Jacek Sutryk okaże się najlepszym spośród Prezydentów Wrocławia. Wszystko przez jego wrażliwość i otwartość na ludzi, jak również wielką miłość do nadodrzańskiej metropolii. To człowiek, który nie tylko zasiada w Ratuszu, ale przede wszystkim uczestniczy w wydarzeniach miasta, biega we wrocławskich maratonach, wspiera akcje dobroczynne, promuje zgodę i szacunek oraz odwiedza osiedla, aby rozmawiać z wrocławianami. Nic dziwnego, że oprócz symbolicznego klucza do Wrocławia zdobył namacalny klucz do serc wrocławian.

 

***

Na początku Wrocławiem zarządzali książęta i biskupi. W trzynastym stuleciu, wraz z lokacją Wrocławia, narodziła się Izba Rady i Izba Ławy. To właśnie z nich wywodzi się współczesny urząd Rady Miejskiej Wrocławia. A wspomaga go urząd Prezydenta Wrocławia, który pełni obecnie Jacek Sutryk.

 

Władze Wrocławia – kadencja 2018-2023

W roku 2018 przeprowadzono wybory samorządowe we Wrocławiu. Wyłoniono w nich władze Wrocławia na lata 2018-2023. W boju o fotel Prezydenta Wrocławia zwyciężył Jacek Sutryk, a jego zastępcami zostali: Sebastian Lorenc, Renata Granowska, Adam Zawada, Jakub Mazur, Włodzimierz Patalas i Marcin Urban. Mandat Radnego Miejskiego otrzymało z kolei 37 spośród ponad 100 kandydatów – na czele Rady Miejskiej stanęli Jarosław Charłampowicz jako Przewodniczący oraz Bartłomiej Ciążyński, Dorota Galant i Łukasz Olbert jako Wiceprzewodniczący.

 

Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia

Departament Prezydenta, Depratament Spraw Społecznych, Departament Infrastruktury i Transportu, Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji, Wydział Prawny, Pion Ochrony Informacji

 

Sebastian Lorenc – Wiceprezydent Wrocławia

Departament Nieruchomości i Eksploatacji

 

Renata Granowska – Wiceprezydent Wrocławia

Departament Edukacji, Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

 

Adam Zawada – Wiceprezydent Wrocławia

Departament Zrównoważonego Rozwoju

 

Jakub Mazur – Wiceprezydent Wrocławia

Departament Strategii i Rozwoju Miasta

 

Włodzimierz Patalas – Sekretarz Miasta

Departament Obsługi i Administracji

 

Marcin Urban – Skarbnik Miasta

Departament Finansów Publicznych

 

Jarosław Charłampowicz – Przewodniczący Rady Miejskiej

Bartłomiej Ciążyński – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dorota Galant – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Łukasz Olbert – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Bohdan Aniszczyk – Członek Rady Miejskiej

Janusz Chudzik – Członek Rady Miejskiej

Czesław Cyrul – Członek Rady Miejskiej

Michał Górski – Członek Rady Miejskiej

Tadeusz Garbarek – Członek Rady Miejskiej

Robert Grzechnik – Członek Rady Miejskiej

Agata Gwadera-Urlep – Członek Rady Miejskiej

Tomasz Hanczarek – Członek Rady Miejskiej

Paweł Karpiński – Członek Rady Miejskiej

Agnieszka Kędzierska – Członek Rady Miejskiej

Andrzej Kilijanek – Członek Rady Miejskiej

Dominik Kłosowski – Członek Rady Miejskiej

Sergiusz Kmiecik – Członek Rady Miejskiej

Marta Kozłowska – Członek Rady Miejskiej

Jarosław Kozłowski – Członek Rady Miejskiej

Michał Kurczewski – Członek Rady Miejskiej

Mirosław Lach – Członek Rady Miejskiej

Piotr Maryński – Członek Rady Miejskiej

Tomasz Motyka – Członek Rady Miejskiej

Michał Młyńczak – Członek Rady Miejskiej

Jolanta Niezgodzka – Członek Rady Miejskiej

Michał Piechel – Członek Rady Miejskiej

Robert Pieńkowski – Członek Rady Miejskiej

Dariusz Piwoński – Członek Rady Miejskiej

Andrzej Puzio – Członek Rady Miejskiej

Magdalena Razik-Trziszka – Członek Rady Miejskiej

Agnieszka Rybczak – Członek Rady Miejskiej

Jerzy Józef Skoczylas – Członek Rady Miejskiej

Piotr Uhle – Członek Rady Miejskiej

Ewa Wanda Wolak – Członek Rady Miejskiej

Maciej Zieliński – Członek Rady Miejskiej