Zarazy, epidemie, pandemie we Wrocławiu

Morowy Wrocław – zarazy, epidemie, pandemie we Wrocławiu | Wrocław 2020