Wrocław znajduje się w czołówce europejskich metropolii krzewiących kulturę. W efekcie położoną nad Odrą stolicę Śląska wypełniają muzea prezentujące ciekawe wystawy. Oto najpopularniejsze muzea we Wrocławiu:

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Miejskie we Wrocławiu

Muzeum Miejskie we Wrocławiu

Muzeum Miejskie kryje się w budynku dawnego Pałacu Królewskiego. Wśród kilku wystaw główną wystawę stanowi: 1000 lat historii Wrocławia. Znajduje się przy ul. Kazimierza Wielkiego na Starym Mieście we Wrocławiu. Otwarte w roku 2000.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Sztuki Mieszczańskiej we Wrocławiu

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej we Wrocławiu

Muzeum Sztuki Mieszczańskiej [oddział Muzeum Miejskiego] stanowiące oddział Muzeum Miejskiego kryje się w budynku Ratusza. Muzeum to tworzą nie tylko wystawy, ale również zabytkowy budynek najważniejszego obiektu we Wrocławiu. Znajduje się na Rynku we Wrocławiu. Otwarte w roku 2000.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe kryje się w budynku dawnej Rejencji Śląskiej. Prezentuje m.in. takie wystawy jak: Sztuka śląska romanizmu i gotyku, Sztuka śląska renesansu i baroku, Sztuka europejska wieków XV-XX, a za najsłynniejsze dzieło w muzeum uchodzi obraz Śluby Jana Kazimierza autorstwa Jana Matejki. Znajduje się przy pl. Powstańców Warszawy na Nowym Mieście we Wrocławiu. Otwarte w roku 1947, najpierw pod nazwą Muzeum Państwowe, następnie pod nazwą Muzeum Śląskie, wreszcie pod nazwą Muzeum Narodowe.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu

Muzeum Etnograficzne [oddział Muzeum Narodowego] kryje się w budynku dawnej Rezydencji Biskupów Wrocławskich. Prezentuje wystawę: Dolnoślązacy – pamięć, kultura, tożsamość, w której przybliża sztukę i rzemiosło ludowe oraz życie Dolnego Śląska. Znajduje się przy ul. Traugutta na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Otwarte w roku 1948, a w obecnej lokalizacji w roku 2006.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Panorama Racławicka we Wrocławiu

Panorama Racławicka we Wrocławiu

Panorama Racławicka [oddział Muzeum Narodowego] to zabytkowa rotunda powstała specjalnie na cele muzealne. Mieści się w niej tylko jedno dzieło, mianowicie potężny i panoramiczny obraz Bitwa pod Racławicami autorstwa Wojciecha Kossaka i Jana Styki. Znajduje się przy ul. Purkyniego na Nowym Mieście we Wrocławiu. Otwarta we Lwowie w 1894 roku, przeniesiona ze Lwowa do Wrocławia w roku 1946, otwarta we Wrocławiu w 1985 roku.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu

Pawilon Czterech Kopuł we Wrocławiu

Pawilon Czterech Kopuł [oddział Muzeum Narodowego] to zabytkowy obiekt wystawowy. Mieści się w nim Muzeum Sztuki Współczesnej. Znajduje się przy ul. Wystawowej na Terenach Wystawowych we Wrocławiu. Otwarty w 1913 roku, a w roku 2016 przeznaczony na siedzibę Muzeum Sztuki Współczesnej.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Hala Stulecia we Wrocławiu

Hala Stulecia we Wrocławiu

Hala Stulecia to zabytkowy obiekt wystawowy. Organizuje się w niej nie tylko wystawy, ale również wielkie wydarzenia kulturalne oraz sportowe. Znajduje się przy ul. Wystawowej na Terenach Wystawowych we Wrocławiu. Otwarta w 1913 roku.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Uniwersyteckie we Wrocławiu

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu

Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego kryje się w głównym budynku Uniwersytetu Wrocławskiego. Oprócz wystaw poświęconych nauce, w skład muzeum wchodzą trzy zabytkowe sale Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli Aula Leopoldina, Oriatorium Marianum, Wieża Matematyczna. Znajduje się przy pl. Uniwersyteckim na Ostrowie Książęcym we Wrocławiu. Otwarte w roku 1992.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Ossolińskich we Wrocławiu

Muzeum Zakładu Narodowego Ossolineum we Wrocławiu

Muzeum Zakładu Narodowego Ossolineum kryje się w budynku dawnego klasztoru. Ossolineum dysponuje rękopisami i różnymi wydaniami dzieł autorstwa takich twórców jak: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, czy Henryk Sienkiewicz. Znajduje się przy ul. Szewskiej na Ostrowie Książęcym we Wrocławiu. Otwarte w roku 1947.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu

Muzeum Pana Tadeusza [oddział Muzeum Ossolineum] kryje się w kamienicy Pod Złotym Słońcem. Prezentuje nie tylko rękopis i różne wydania Pana Tadeusza autorstwa Adama Mickiewicza, ale również wyjaśnia jego wpływ na historię batalii o niepodległość Znajduje się na Rynku we Wrocławiu. Otwarte w roku 2016.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Militariów we Wrocławiu

Muzeum Militariów we Wrocławiu

Muzeum Militariów [oddział Muzeum Miejskiego] kryje się w budynku dawnego arsenału. Prezentuje wystawy borni dawnej, broni białej, broni palnej. Znajduje się przy ul. Cieszyńskiego na Starym Mieście we Wrocławiu. Otwarte w roku 2000.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu

Muzeum Archeologiczne we Wrocławiu

Muzeum Archeologiczne [oddział Muzeum Miejskiego] kryje się w budynku dawnego arsenału. Prezentuje wystawy archeologii Śląska i Wrocławia. Znajduje się przy ul. Cieszyńskiego na Starym Mieście we Wrocławiu. Otwarte w roku 1815, a w obecnej lokalizacji w roku 2000.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Mauzoleum Dynastii Piastów Śląskich we Wrocławiu

Mauzoleum Dynastii Piastów Śląskich we Wrocławiu

Mauzoleum Dynastii Piastów Śląskich kryje się w budynku Kościoła św. Jadwigi i św. Klary. Prezentuje płyty epitafijne oraz płyty nagrobne książąt i członków rodziny książęcej należących do Dynastii Piastów z linii Śląskiej. Znajduje się przy pl. Nankiera na Ostrowie Książęcym we Wrocławiu. Otwarte w roku 1970.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu

Muzeum Archidiecezjalne kryje się w budynku dawnej Kapituły Katedralnej. Prezentuje dzieła sztuki oraz rzemiosła sakralnego, a do najcenniejszych dzieł należą: Dzwon Świętosław, Księga Henrykowska, obraz Madonna pod jodłami autorstwa Lucasa Cranacha i egipska mumia z sarkofagiem. Znajduje się przy ul. Kanonia na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Otwarte w roku 1898.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu

Muzeum Przyrodnicze we Wrocławiu

Muzeum Przyrodnicze kryje się w budynku Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w Ogrodzie Botanicznym. Prezentuje wystawy poświęcone jedności i różnorodności świata organicznego. Znajduje się przy ul. Sienkiewicza na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. Otwarte w roku 1814.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum Architektury we Wrocławiu

Muzeum  Architektury kryje się w budynku dawnego klasztoru i kościoła zakonu bernardynów. Wystawy przedstawiają dzieła związane z architekturą i konstrukcją, takie jak: modele, projekty, rysunki, ryciny, fotografie, mapy, detale architektoniczne i wykopaliska archeologiczne. Znajduje się przy ul. Bernardyńskiej na Nowym mieście we Wrocławiu. Otwarte w roku 1965.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Farmacji we Wrocławiu

Muzeum Farmacji we Wrocławiu

Muzeum Farmacji kryje się w Kamienicy pod Złotym Orłem funkcjonującej kiedyś jako apteka. Można pokusić się o stwierdzenie, że muzeum stanowi potężną aptekę, a jego wystawy to pochwała dla symbiozy medycyny oraz chemii. Znajduje się przy ul. Kurzy Targ na Starym Mieście we Wrocławiu. Otwarte w roku 2011.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Współczesne we Wrocławiu

Muzeum Współczesne we Wrocławiu

Muzeum Współczesne kryje się w budynku dawnego bunkra. Na kolekcję składają się głównie dzieła współczesnych twórców wrocławskich. Znajduje się przy pl. Strzegomskim na Szczepinie we Wrocławiu. Otwarte w roku 2011.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Biuro Wystaw Awangardowych we Wrocławiu

Biuro Wystaw Awangardowych we Wrocławiu

Biuro Wystaw Awangarodwych kryje się w budynku dawnego Pałacu Hatzfeldów. W galerii wystawia się sztukę i rzemiosło współczesne, w tym dzieła studentów i absolwentów z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Znajduje się przy ul. Wita Stwosza na Starym Mieście we Wrocławiu. Otwarte w XX wieku.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Muzeum Poczty oraz Telekomunikacji we Wrocławiu

Muzeum Poczty oraz Telekomunikacji we Wrocławiu

Muzeum Poczty oraz Telekomunikacji kryje się w pierwszym wieżowcu w mieście stanowiącym Urząd Poczty. Wystawy prezentują historię poczty i detali związanych z pocztą oraz radiem, telewizją i telefonią. Znajduje się przy ul. Krasińskiego na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Otwarte w roku 1956.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Centrum Zajezdnia we Wrocławiu

Centrum Zajezdnia we Wrocławiu

Centrum Zajezdnia kryje się tak jak sama nazwa wskazuje w dawnej zajezdni autobusowej, gdzie w 1980 roku rodziła się Solidarność. Główna ekspozycja Wrocław 1945-2016 prezentuje historię budowania współczesnego Wrocławia zrujnowanego po Festung Breslau w 1945 roku. Znajduje się przy ul. Grabiszyńskiej na Grabiszynie we Wrocławiu. Otwarte w roku 2016.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Kolejkowo we Wrocławiu

Kolejkowo we Wrocławiu

Kolejkowo kryje się w budynku Dworca Wrocław-Świebodzki, jednego z pięciu wrocławskich dworców obok Dworców Wrocław-Główny, Wrocław-Nadodrze, Wrocław-Górnośląski, Wrocław-Dolnośląski. Kolejkowo stanowi gigantyczną makietę przedstawiającą Wrocław i Śląsk w miniaturze. Znajduje się przy pl. Orląt Lwowskich na Przedmieściu Mikołajskim we Wrocławiu. Otwarte w roku 2015.

Muzea we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea – Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu

Wrocławskie Muzea podczas Nocy Muzeów w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów

Noc Muzeów w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów to jedno z najsłynniejszych wydarzeń kulturalnych na Ziemi. Wrocławskie muzea otworzyły się po raz pierwszy na wydarzenie w roku 2005. Z biegiem lat coraz więcej wrocławskich muzeów, wystaw, galerii i innych instytucji kultury otwiera się po zmroku, aby uczestniczyć w wydarzeniu.