Kościół św. Józefa Rzemieślnika, Zgromadzenie Misji św. Wincentego a Paulo, Wrocław