Wesołe Miasteczka we Wrocławiu oraz na Śląsku

Wesołe Miasteczka we Wrocławiu oraz na Śląsku

We Wrocławiu inwestuje się w wielkie przedsięwzięcia, organizuje się wielkie imprezy, buduje się wielkie budynki. To, co wciąż we Wrocławiu pozostaje małe, to wesołe miasteczka. Ale za to w innym miejscu na Śląsku, w Chorzowie, od lat kręci się jedno z największych i najcudowniejszych wesołych miasteczek w Europie. Oto wesołe miasteczka we Wrocławiu oraz na Śląsku:

(więcej…)

Zdrojewski, Dutkiewicz, Sutryk – Poczet Prezydentów Wrocławia

Zdrojewski, Dutkiewicz, Sutryk – Poczet Prezydentów Wrocławia

Bogdan Zdrojewski zdobył klucze nie tyle do Wrocławia, ile do serc Wrocławian, a Rafał Dutkiewicz nadał Wrocławiowi europejskiego oblicza. Oto poczet Prezydentów Wrocławia, do którego wliczają się: Bogdan Zdrojewski, Rafał Dutkiewicz oraz urzędujący obecnie Jacek Sutryk.

Prezydent Wrocławia oraz Rada Miejska Wrocławia

Wrocławski Rynek otacza wieniec sześćdziesięciu kamienic, z kolei w centrum stroją Ratusze: Stary Ratusz i Nowy Ratusz. Stary Ratusz skierowany na wschodnią stronę Rynku z pręgierzem odgrywa rolę Muzeum Miejskiego Wrocławia – kryje się w nim wystawa sztuki mieszczańskiej. Nowy Ratusz, skierowany na zachodnią stronę Rynku z fontanną Zdrój, odgrywa rolę urzędniczą – kryje się w nim siedziba Prezydenta Miasta i Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta. Efektem tego można pokusić się o stwierdzenie, że centrum dowodzenia Wrocławia znajduje się w Nowym Ratuszu na Rynku, bo to właśnie w nim zasiada Prezydent Miasta i Rada Miejska.

Hierarchia administracji samorządowej wzoruje się na hierarchii administracji państwowej. O ile jednak administracja państwowa odgrywa rolę organów państwa realizujących swoje zadania, o tyle administracja samorządowa odgrywa rolę organów publicznych realizujących zadania państwa w terenie, przykładowo w miastach na prawach powiatu, tak jak Wrocław. Efektem tego Prezydent Miasta to urząd analogiczny do Prezydenta Państwa, a Rada Miejska i Przewodniczący Rady Miejskiej to urzędy analogiczne do Parlamentu i Premiera.

Wrocław na przestrzeni wieków stanowił miasto Polaków, Czechów oraz Niemców. Gdy w 1945 roku Polacy odziedziczyli Wrocław, wprowadzili urząd Prezydenta Wrocławia. Na przestrzeni lat urząd ten wprowadzano, likwidowano, przywracano i reformowano. Jako pierwszy na prezydenckim fotelu zasiadł Bolesław Drobner, najdłużej siedział na nim Rafał Dutkiewicz, największą popularność na nim zyskał Bogdan Zdrojewski, a obecnie zasiada na nim Jacek Sutryk.

W roku 1945 wprowadzono urząd Prezydenta Wrocławia, którego wyznaczały władze centralne. Prezydentami w ten sposób zostali: Bolesław Drobner [1945], Aleksander Wachniewski [1945-1947], Bronisław Kupczyński [1947-1950]. W roku 1950 podjęto decyzję, że to Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej powinien pełnić funkcję Prezydenta Miasta. Przewodniczącymi Miejskiej Rady Narodowej a jednocześnie pełniącymi obowiązki Prezydenta zostali: Józef Bralczyk [1950-1952], Marian Dryll [1952-1956], Eugeniusz Król [1956-1958], Bolesław Iwaszkiewicz [1958-1961], Stanisław Panek [1969-1972]. W roku 1973 przywrócono urząd Prezydenta Wrocławia. Prezydentem w ten sposób został: Marian Czuliński [1973-1975]. W roku 1975 podjęto decyzję o połączeniu Miejskiej Rady Narodowej z Wojewódzką Radą Narodową, przez co wojewoda wrocławski pełnił funkcję Prezydenta Miasta. Wojewodami a jednocześnie pełniącymi obowiązki Prezydenta zostali: Zbigniew Nadratowski [1975-1979], Janusz Owczarek [1979-1984]. W roku 1984 ponownie przywrócono urząd Prezydenta Wrocławia. Prezydentami w ten sposób zostali: Stanisław Apoznański [1984-1985], Stefan Skąpski [1986-1990]. Wraz z upadkiem komunizmu i zmianą ustroju politycznego nastąpiła gruntowna metamorfoza i tym sposobem od 1990 roku Rada Miasta wybierana w wyborach samorządowych wybierała Prezydenta Wrocławia. Prezydentami w ten sposób zostali: Bogdan Zdrojewski [1990-2001], Stanisław Huskowski [2001-2002]. Od 2002 roku nie tylko Radę Miasta, ale też Prezydenta Miasta zaczęto wyłaniać w ramach wyborów samorządowych. Prezydentami w ten sposób zostali: Rafał Dutkiewicz [2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018], Jacek Sutryk [2018-2024].

Jacek Sutryk (Prezydent Wrocławia 2018-2024), Rafał Dutkiewicz (Prezydent Wrocławia 2002-2018), Bogdan Zdrojewski (Prezydent Wrocławia 1990-2001) Jacek Sutryk (Prezydent Wrocławia 2018-2024), Rafał Dutkiewicz (Prezydent Wrocławia 2002-2018), Bogdan Zdrojewski (Prezydent Wrocławia 1990-2001)

Bogdan Zdrojewski – Prezydent Wrocławia w latach 1990-2001

Bogdan Andrzej Zdrojewski urodził się w 18 maja 1957 roku, w Kłodzku. Do Wrocławia przyjechał na studia – w 1983 roku ukończył filozofię, a w 1985 roku kulturoznawstwo. To współczesny Leonardo da Vinci, bo talentów mu nie brakuje. Zajmował się fotografią, prowadził pociągi i tramwaje, robił karierę naukową, ale porzucił to najpierw dla samorządu, a następnie dla polityki.

W wyborach samorządowych w 1990 roku dostał mandat do Rady Miejskiej Wrocławia z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Radni wybierali Prezydenta spośród siebie i poważnie rozważali do piastowania tego urzędu Rafała Dutkiewicza, który ponoć sam wysunął kandydaturę Bogdana Zdrojewskiego. Ku dużemu zaskoczeniu Zdrojewski w 1990 roku został Prezydentem Wrocławia. Innymi miastami rządzili 50-letni i 60-letni panowie, a Wrocławiem rządził 33-latek, którego zaplecze stanowili Radni w średniej wieku 30-40 lat. Za sprawą tego w stolicy Dolnego Śląska podejmowano dużo konkretnych i odważnych decyzji, które tak jak zawsze jednym się podobały, a drugim nie. Mimo to Prezydent Wrocławia zdobywał sympatię i zaufanie wrocławian, z którymi lubił się komunikować. Otóż czytał wszystkie listy, odbierał wiele telefonów, chadzał do radia i telewizji udzielać odpowiedzi na pytania od słuchaczy i widzów. Poskutkowało to tym, że w wyborach samorządowych w 1994 toku ponownie dostał mandat do Rady Miejskiej Wrocławia z ramienia Komitetu Wrocław 2000 Bogdana Zdrojewskiego, jednocześnie ponownie objął urząd Prezydenta Wrocławia. Z inicjatywy Zdrojewskiego przeprowadzono wielki i wieloletni remont Rynku stającego się z niespecjalnego placu placem reprezentacyjnym i miejscem spotkań. Przy Ratuszu postanowiono nawet fontannę, obecną ikonę Rynku, którą nazwano Zdrój od jego nazwiska. W 1997 roku Bogdan Zdrojewski dokonał niemal cudu, bo choć Odra totalnie zalała Wrocław, to on osobiście angażował się w akcję ratowniczą, a przy tym był z wrocławianami i miał na tyle siły, że potrafił ich zjednoczyć oraz wzbudzić w nich poczucie zwycięstwa nad niszczycielskim żywiołem.

Bogdan Zdrojewski zaczął wreszcie angażować się w politykę. W 1997 wystartował w wyborach parlamentarnych jako kandydat niezależny i dostał się do Senatu. Trzy lata później, wraz z orzeczeniem, że Prezydenci miast nie mogą pełnić funkcji Senatorów i Posłów, zrzekł się mandatu. W wyborach samorządowych w 1998 roku bez żadnego już zaskoczenia po raz kolejny został Radnym Miejskim i Prezydentem Wrocławia. Gdy w 2001 roku zrezygnował z prezydentury, na półtora roku decyzją Rady Miejskiej Wrocławia zastąpił go dotychczasowy Wiceprezydent Wrocławia, Stanisław Huskowski. Zrezygnował, bo w wyborach parlamentarnych w 2001 roku dostał się do Sejmu z ramienia Platformy Obywatelskiej. Powtórzył to w wyborach parlamentarnych w latach 2005, 2007, 2012. Ponadto od 2007 roku do roku 2014 zasiadał w Rządzie jako Minister Kultury. W roku 2014 przeniósł się na arenę europejską uzyskując mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego. Finalnie powrócił na arenę krajową uzyskując w wyborach parlamentarnych z ramienia Platformy Obywatelskiej mandat do Senatu w roku 2019 oraz do Sejmu w 2023 roku.

Nie tylko Bogdan Zdrojewski zajmuje się polityką, ale również jego żona, Barbara Zdrojewska. Zdrojewski poślubił ją w 1982 roku. Barbara Zdrojewska pełniła m.in. funkcje: Radnej Miejskiej Wrocławia, Przewodniczącej Rady Miejskiej Wrocławia, Radnej Semiku Dolnośląskiego, Przewodniczącej Sejmiku Dolnośląskiego oraz Senatora.

Bogdan Zdrojewski to osoba, której reputacja wręcz ją wyprzedza. Świadczy o tym nie tylko fakt jak przechodził z polityki lokalnej przez politykę państwową do polityki międzynarodowej. Świadczą o tym również odznaczenia i tytuły, które licznie się mu nadaje, między innymi tytuł honorowego obywatela Wrocławia w 2013 roku oraz tytuł doktora honoris causa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu w roku 2015. Przez 11 lat rządów Bogdana Zdrojewskiego Wrocław z miasta pokomunistycznego stał się miastem europejskim.

Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia w latach 2002-2018

Rafał Franciszek Dutkiewicz urodził się w 1959 roku, w Mikstacie. Z wykształcenia jest filozofem, ma tytuł doktora filozofii, który uzyskał w roku 1986. Sporo lat działał dla Wrocławia. W stanie wojennym funkcjonował w podziemnych strukturach Solidarności. Po upadku komunizmu należał i przewodniczył Komitetowi Obywatelskiemu. Apogeum tej działalności przypadło na lata 2002-2018, gdy pełnił urząd Prezydenta Wrocławia. Wcześniej próbował dostać się najpierw do Sejmu w 1991 roku, a następnie do Senatu w roku 1993. Gdy już został Prezydentem Wrocławia proponowano mu przeniesienie się z samorządu do polityki, nie skorzystał, bo nie chciał pozostawić swojego miasta.

Rafała Dutkiewicza już w 1990 roku rozważano jako poważnego kandydata na urząd Prezydenta Wrocławia, aczkolwiek finalnie postawiono wówczas na Bogdana Zdrojewskiego. Przysłowie co się odwlecze to nie uciecze sprawdziło się jednak w jego przypadku. W 2002 roku zorganizowano pierwsze wybory samorządowe, w których wrocławianie bezpośrednio wybierali Prezydenta Wrocławia, a nie tak jak dotąd, że pośrednio wybierała go wybrana przez nich Rada Miejska Wrocławia. Rafał Dutkiewicz stanął wówczas do boju między innymi z legendą Solidarności, Władysławem Frasyniukiem. Za Rafałem Dutkiewiczem murem stali Bogdan Zdrojewski, Grzegorz Schetyna, a nawet Jarosław Kaczyński. W drugiej turze z wynikiem 64% pokonał Lidię Geringer de Oedenberg zdobywając najważniejszy urząd w mieście. W wyborach samorządowych przeprowadzonych w latach 2006 i 2010 wygrał już w pierwszej turze uzyskując kolejno wyniki 84,5% i 71,6%. Wybory samorządowe w roku 2014 nie przebiegły tak prosto jak poprzednie, ale nie zmienia to faktu, że w drugiej turze z wynikiem 55% pokonał Mirosławę Stachowiak-Różecką. W wyborach samorządowych w 2018 roku nie wystartował, ale wysunął w nich kandydaturę Jacka Sutryka, Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rafał Dutkiewicz przez rekordowe szesnaście lat sprawowania władzy we Wrocławiu zyskał zarówno zwolenników i przeciwników. Przeciwnicy krytykowali jego potężne ambicje względem miasta i rozbuchany budżet. Zwolennicy chwalili go za zrobienie z Wrocławia metropolii na miarę największych metropolii europejskich. Budowały ją takie inwestycje jak: Capitol [2004], CH Renoma [2009], Kino Dolnośląskie Centrum Filmowe [2010], Kino Nowe Horyzonty [2011], Most Rędziński na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia [2011], Sky Tower [2012], Stadion Wrocław [2012], Narodowe Forum Muzyki [2014]. Budowały ją również takie wydarzenia jak: Noc Muzeów w ramach Międzynarodowego Dnia Muzeów [cyklicznie od 2005], Międzynarodowy Festiwal Nowe Horyzonty [cyklicznie od 2006], EURO w Piłce Nożnej [2012], EURO w Piłce Ręcznej [2016], Europejska Stolica Kultury [2016], Igrzyska Nieolimpijskie The World Games [2017]. Nie udało się tylko z Wystawami Światowymi EXPO, o którego organizację bezskutecznie zabiegał Wrocław [2010, 2012]. Rafał Dutkiewicz to postać, która co prawda organizowała ciągle igrzyska, ale to za ich sprawą Wrocław stał się ważnym miejscem na mapie Europy.

Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia w latach 2018-2024

Jacek Zbigniew Sutryk urodził się w 1978 roku, we Wrocławiu, a ściślej na osiedlu Tarnogaj. We Wrocławiu również dorastał, wychowywał się i uczył, aż w 2002 ukończył socjologię, co przygotowało go do pełnionych funkcji. Jako 20-latek zażartował do swojego brata, że za dwadzieścia lat zostanie Prezydentem Wrocławia – i co ciekawe, jako 40-latek rzeczywiście nim został. Zanim jednak w 2018 roku objął urząd Prezydenta Wrocławia, przez dwanaście lat działał na rzecz miasta najpierw jako Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, a następnie jako Dyrektor Departamentu do Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Gdy w 2018 roku zbliżały się wybory samorządowe we Wrocławiu, Rafał Dutkiewicz postanowił namaścić na swojego następcę Jacka Sutryka. Wkrótce nadeszło dla niego poparcie również z innych stron. Finalnie w gronie kandydatów na Prezydenta Wrocławia znaleźli się m.in.: Mirosława Stachowiak-Różecka – kandydatka partii Prawo i Sprawiedliwość, Katarzyna Obara-Kowalska – kandydatka ruchu Bezpartyjny Wrocław, Marta Lempart – kandydatka wywodząca się z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, Katarzyna Tracz – kandydatka partii Zieloni i Jerzy Michalak – kandydat ruchu Dolnośląski Ruch Samorządowy. W gronie tym pomimo wcześniejszych spekulacji i zapowiedzi nie znaleźli się natomiast m.in.: Alicja Chybicka – pierwsza kandydatka partii Platforma Obywatelska, Kazimierz Ujazdowski – drugi kandydat partii Platforma Obywatelska i Michał Jaros – pierwotny kandydat partii Nowoczesna. Otóż Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna w ramach Koalicji Obywatelskiej postawiły na kandydaturę Jacka Sutryka. Jacek Sutryk startujący z listy Koalicji Obywatelskiej został jednak poparty również przez Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe i Komitet Wyborczy Rafała Dutkiewicza. I stało się, Jacek Sutryk wygrał nie potrzebując do tego drugiej tury, bo już w pierwszej zdobył 50,19% głosów.

Na początku 2019 roku w gabinecie Prezydenta Wrocławia obok Jacka Sutryka zasiadł kot, którego wrocławianie nazwali Wrocek. Został on porzucony na dworcu autobusowy, a Prezydent Wrocławia podjął decyzję, że kot nie zasiądzie z nim w gabinecie. Otóż Jacek Sutryk wcześniej ogłosił, że chce, aby w jego codziennych obowiązkach towarzyszył mu czworonóg, co odzwierciedlałoby, że we Wrocławiu dba się nie tylko o prawa człowieka, ale też o prawa zwierząt. Gdy ludzie zastanawiali się czy w Ratuszu zasiądzie kot, czy pies, czy może inne zwierzę, Jackowi Sutrykowi los zesłał kota Wrocka.

Rafał Dutkiewicz przed pierwszą kadencją Sutryka stwierdził, że Jacek Sutryk przez wrażliwość, otwartość i miłość do swojego miasta okaże się dobrym, a wręcz najlepszym spośród Prezydentów Wrocławia. Co ciekawe, przed ewentualną drugą kadencją Sutryka Rafał Dutkiewicz przeprosił za niego i stwierdził, że Jacek Sutryk przez liczbę afer z jego udziałem przekraczających wszelkie dobre obyczaje i standardy, okazał się złym Prezydentem Wrocławia. Jako Prezydent Wrocławia nie tylko zasiadał w Ratuszu, ale głównie uczestniczył w wydarzeniach nadodrzańskiej metropolii. Jacek Sutryk to człowiek, który choć pozostawał otwarty na ludzi i aktywny w mediach, to jego otwartość na ludzi dotyczyła tylko tych, którzy się z nim zgadzają, a jego aktywność w mediach dotyczyła tylko jego mediów społecznościowych.

***

Na początku Wrocławiem zarządzali książęta i biskupi. W trzynastym stuleciu, wraz z lokacją Wrocławia na prawie magdeburskim, narodziła się Izba Rady i Izba Ławy. To właśnie z nich wywodzi się współczesna Rada Miejska Wrocławia. Czołowy urząd sprawuje natomiast Prezydent Wrocławia i Wiceprezydenci Wrocławia.

Jerzy Michalak (Kandydat na Prezydenta Wrocławia 2024-2029), Jacek Sutryk (Kandydat na Prezydenta Wrocławia 2024-2029) Jerzy Michalak (Kandydat na Prezydenta Wrocławia 2024-2029), Jacek Sutryk (Kandydat na Prezydenta Wrocławia 2024-2029)

Wybory na Prezydenta Wrocławia oraz Radnych Miejskich Wrocławia

Datowane na 2023 rok wybory samorządowe finalnie zostaną przeprowadzone w roku 2024. W przypadku Wrocławia zostaną wybrani Prezydent Wrocławia, Rada Miejska Wrocławia oraz Sejmik Dolnego Śląska. Kto zasiądzie w fotelu Prezydenta Wrocławia: urzędujący Jacek Sutryk, pnący się coraz wyżej w sondażach wyborczych Jerzy Michalak, a może ktoś inny – o tym wrocławianie zadecydują już wkrótce.

 

Jerzy Michalak – kandydat na Prezydenta Wrocławia

Jerzy Andrzej Michalak urodził się w 1974 roku, we Wrocławiu. Z wykształcenia jest prawnikiem, który w swojej karierze nie tylko prowadził kancelarię adwokacką, ale również biuro poradnictwa obywatelskiego, gdzie udzielał pro bono porad z zakresu prawa cywilnego i karnego. W 2010 roku zasiadł w Radzie Miejskiej Wrocławia, a w roku 2014 w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Jako Radny Miasta zajmujący się Radami Osiedla i Osiedlami zainicjował projekt Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

W 2018 roku zajął czwarte miejsce w boju o fotel Prezydenta Wrocławia, jednak nie poddaje się i 2024 roku startuje po raz kolejny. Jerzy Michalak wraz z Bezpartyjnymi Samorządowcami, których reprezentuje, stworzył 71 konkretów dla Wrocławia, a wśród 3 najważniejszych wyliczył: komunikację (usprawnienie tramwajów i pociągów oraz rozpoczęcie prac nad uruchomieniem metra), bezpieczeństwo (przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz zbadanie możliwości otwarcia schronów i przeliczenie ile by pomieściły osób), ład przestrzenny (mądre zagospodarowywanie przestrzeni publicznej, zważając nie tylko na głos rządzących, ale też mieszkańców i aktywistów). W kampanii wyborczej żartobliwie stwierdza, że Wrocław jest pięknym miastem, choć nie ma szczęścia, o czym świadczą powódź, smog i Jacek Sutryk.

 

Jacek Sutryk – kandydat na Prezydenta Wrocławia

Jacek Zbigniew Sutryk urodził się w 1978 roku, we Wrocławiu. Ukończył socjologię, a obecnie się doktoryzuje. Nie tylko żyje we Wrocławiu, ale co najważniejsze aktywnie w nim działa. Kiedyś kierował Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, teraz już od lat pełni funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. Ponadto udziela się na wrocławskich wydarzeniach i biega we wrocławskich maratonach. Pozostaje z dala od polityki, za to bardzo blisko spraw wrocławian. Powtarza zresztą, że jego jedyna partia to po prostu Wrocław, a lojalny czuje się tylko wobec wrocławian.

Choć w 2018 roku wygrał w cuglach wybory na Prezydenta Wrocławia, to popierały go wówczas: Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów oraz trzej poprzedni Prezydenci Wrocławia (Bogdan Zdrojewski, Stanisław Huskowski, Rafał Dutkiewicz). W 2024 roku oficjalnie popiera go tylko Lewica, nieoficjalnie również Koalicja Obywatelska, która nie wystawiła kandydata, zaś trzej poprzedni Prezydenci Wrocławia się od niego odcinają, a Rafał Dutkiewicz wręcz za niego przeprasza. W pierwszej kadencji jedni go pokochali (za otwartość i bliskość z wrocławianami), drudzy go znienawidzili (za otwartość i bliskość tylko ze zgadzającymi się z nim wrocławianami) i na tym fundamencie Jacek Sutryk walczy o drugą kadencję. Obecny Prezydent Wrocławia rządzi nie tylko z Ratusza na Rynku, bo codziennie chodzi na różne miejskie i osiedlowe imprezy, codziennie gości w gabinecie różne środowiska, codziennie udziela się w swoich mediach społecznościowych, jednocześnie prawie nie udzielając się innym mediom, nie licząc biuletynu miejskiego.

 

***

O prezydenturę we Wrocławiu walczą nie tylko Jacek Sutryk (Sutryk i Samorządowcy oraz Lewica), czy Jerzy Michalak (Bezpratyjni Samorządowcy), ale również Izabela Bodnar (Trzecia Droga), Łukasz Kasztelowicz (Prawo i Sprawiedliwość), Jerzy Grzechnik (Konfederacja), Grzegorz Prigan (Wrocławianie dla Wrocławian). W przypadku Wrocławia wybieramy: Prezydenta Wrocławia – oddajemy głos na jednego kandydata, Radę Miejską Wrocławia – oddajemy głos na jednego kandydata i tylko z jednej listy (każda partia lub stowarzyszenie posiadają swoją listę), Sejmik Województwa Dolnośląskiego – oddajemy głos na jednego kandydata i tylko z jednej listy. Aby głosy wrzucone do urny okazały się ważne, musimy przy wybranych kandydatach postawić znak X, a nie V czy jakikolwiek inny, pamiętając jednocześnie, że możemy oddać nie więcej i nie mniej niż tylko jeden głos.

Spektakularny Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

Spektakularny Wrocław – Europejska Stolica Kultury 2016

Kultura jako fragment rzeczywistości wytworzony przez ludzi to nadbudowa natury, czyli fragmentu rzeczywistości przez ludzi zastanego. Kultura stanowi dziedzictwo człowieka, ukazując jego myślenie i działanie a także świadcząc o jego wkładzie w rozwój cywilizacji. Na kulturę składają się: sztuka, rzemiosło, religia, etyka, język oraz nauka. W roku 2016 nadodrzański Wrocław dzierżył tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Wrocław krytykowano zarówno pozytywnie jak też negatywnie za jego rzekomą megalomanię sprawiającą, że zawsze za wszelką cenę próbuje pokazać się z jak najlepszej strony i prawie zawsze mu to wychodzi. Pozostawiając oceny na boku, trzeba przyznać, że rok 2016 przebiegł we Wrocławiu w sposób równie pompatyczny, co fenomenalny. I za to należą się dla Wrocławia wielkie ukłony. (więcej…)

Dawne oraz obecne kina we Wrocławiu

Dawne oraz obecne kina we Wrocławiu

Kina to świątynie filmów. Choć krainę filmów stanowi Hollywood, to za sprawą kin filmy trafiają niemal do każdego zakątka Ziemi. Kino narodziło się w 1985 roku, a już w roku 1896 wyświetlono pierwszy film w nadodrzańskiej metropolii. Oto najważniejsze dawne oraz obecne kina we Wrocławiu: (więcej…)

Wrocławskie Nepomuki – pomniki Jana Nepomucena w nadodrzańskim Wrocławiu

Wrocławskie Nepomuki – pomniki Jana Nepomucena w nadodrzańskim Wrocławiu

Mężczyzna ubrany w sutannę, rokietę i biret. Przeważnie trzymający wielki krzyż. Można go spotkać na mostach, na ulicach, przy kościołach – głównie w nadrzecznych miejscowościach. Jan Nepomucen, bo o niego chodzi, doczekał się pięciu pomników [nie licząc kilkuset rzeźb] również w nadodrzańskim Wrocławiu. Oto wrocławskie Nepomuki…

(więcej…)

XXI wiek – czas wieżowców

XXI wiek – czas wieżowców

              Dwudzieste pierwsze stulecie to w architekturze czas wieżowców. We Wrocławiu jak na razie stoi jeden – Sky Tower. Ma 215 metrów, a licząc do dachu 206 metrów, co sprawia, że na stan obecny jest najwyższym budynkiem mierzonym do dachu nie tylko w mieście, w województwie, czy w kraju, ale również w Europie Środkowej, jeśli uznaje się za nią kraje Grupy Wyszehradzkiej. Oto prezentacja najwyższych budynków w pobliskich miastach mierzonych do dachu – w kolejności od najwyższego do najniższego: (więcej…)

Modernizm oraz postmodernizm w architekturze sakralnej Wrocławia

Modernizm oraz postmodernizm w architekturze sakralnej Wrocławia

              Modernizm oraz postmodernizm zaznaczyły się we Wrocławiu tak w architekturze świeckiej, jak w architekturze sakralnej. Pokazują one, że piękno nie musi kryć się jedynie w majestatycznym gotyku, czy pysznym baroku, ale może również w pokornym modernizmie i postmodernizmie. Kościół przecież to nie tylko miejsce odprawiania mszy świętych i nabożeństw, lecz również przepełnione artystyczno-rzemieślniczą wizją dzieło architektoniczne. Najsłynniejsze obiekty sakralne powstałe w nowoczesnym nurcie to m. in.: Kościół św. Józefa Rzemieślnika ze Zgromadzeniem Misji św. Wincentego a Paulo, kościół Ducha Świętego, kościół Jezusa Chrystusa Króla, kościół św. Wawrzyńca, kościół Królowej Pokoju, kościół Odkupiciela i kościół św. Stanisława Kostki. (więcej…)

Modernizm oraz postmodernizm w architekturze Wrocławia

Modernizm oraz postmodernizm w architekturze Wrocławia

              Gotyk, romanizm, barok, renesans, klasycyzm, historyzm, secesja – wszystkie style odnajdujemy w zabudowie nadodrzańskiego Wrocławia. Nie brakuje w nim również śladów naszych czasów – modernizmu czy postmodernizmu. Najsłynniejsze budynki powstałe w nowoczesnym nurcie to m. in.: Poczta, OVO, Galeria Renoma, Kino Dolnośląskie Centrum Filmowe, Hala Stulecia, Pawilon Czterech Kopuł, Panorama Racławicka, Kościół Ducha Świętego, Silver Tower oraz Sky Tower. (więcej…)